Ворота Улан-Удэ компани нь хашааг түлхүүр гардуулж өгөх нөхцөлтэйгөөр захиалга авч гүйцэтгэдэг, мөн хашааны бэлэн бүрдэл хэсгүүдийг худалдаалдаг.

Бид дараах хашлагуудыг санал болгож байна:

  • спорт талбайн / теннисний талбай, универсал спорт талбай г.м./
  • авто зогсоолын хашаа
  • тариалангийн талбай
  • хувийн байшин болон эдлэнгийн хашаа
  • худалдааны том төвүүд, агуулах болон бүх төрлийн үйлдвэрлэлийн объектуудын хашаа.

Богино хугацаанд чанартай үйлчилгээг хүргэнэ.